NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO

World Digital Library

Thư viện số thế giới - World Digital Library (WDL) cung cấp cho độc giả sự khám phá, học hỏi và thừa hưởng những kho báu văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Tài sản văn hóa ở đây không giới hạn bao gồm các bản viết tay, bản đồ, tài liệu quý hiếm, nhạc trong phim, các bài ghi âm, phim ảnh, tài liệu in, ảnh chụp, và cả các bản vẽ kiến trúc.

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online- VJOL) là một cơ sở dữ liệu cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam.

Wiley Online Library

Wiley Online Library nơi độc giả truy cập miễn phí một khối lượng kiến thức khổng lồ về sức khỏe, khoa học xã hội… từ tạp chí, sách, tài liệu nghiên cứu.

Luận án tiến sĩ của thư viện quốc gia Việt Nam

Cơ sở dữ liệu chứa 20,395 luận án - nguồn tài liệu hữu ích cho bạn đọc trong quá trình nghiên cứu khoa học.

Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Journals - cơ sở dữ liệu cho phép người dùng truy cập 12000 tạp chí miễn phí về nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ, y học, khoa học xã hội.

NDLTD (Global Electronic Thesis and Dissertation Search)

NDLTD (Global Electronic Thesis and Dissertation Search) cung cấp 5,960,724 luận văn, luận án điện tử hoàn toàn miễn phí.

Cambridge

Nhà xuất bản Đại học Cambridge cam kết đầu tư vào các giải pháp, sản phẩm và quy trình mở hỗ trợ việc phổ biến nghiên cứu. Truy cập mở (OA) làm cho nghiên cứu học thuật có sẵn trực tuyến vĩnh viễn và cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập các kết quả nghiên cứu.

Project Gutenberg

Bạn sẽ tìm thấy văn học lớn của thế giới ở đây, tập trung vào các tác phẩm cũ hơn mà bản quyền của Hoa Kỳ đã hết hạn. Hàng nghìn tình nguyện viên đã số hóa và chăm chỉ đọc sách điện tử để bạn thưởng thức.

IOPscience

Chào mừng bạn đến với IOPscience, ngôi nhà của nội dung khoa học.

Library of Congress

Chúng tôi rất vui mừng chào đón bạn đến với Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ - thư viện của BẠN. Ghé thăm chúng tôi và khám phá những con đường mới.