NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO

World Digital Library

Thư viện số thế giới - World Digital Library (WDL) cung cấp cho độc giả sự khám phá, học hỏi và thừa hưởng những kho báu văn hóa từ khắp nơi trên thế giới. Tài sản văn hóa ở đây không giới hạn bao gồm các bản viết tay, bản đồ, tài liệu quý hiếm, nhạc trong phim, các bài ghi âm, phim ảnh, tài liệu in, ảnh chụp, và cả các bản vẽ kiến trúc.

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến (Vietnam Journals Online- VJOL) là một cơ sở dữ liệu cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam và nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam.

Wiley Online Library

Wiley Online Library nơi độc giả truy cập miễn phí một khối lượng kiến thức khổng lồ về sức khỏe, khoa học xã hội… từ tạp chí, sách, tài liệu nghiên cứu.

Luận án tiến sĩ của thư viện quốc gia Việt Nam

Cơ sở dữ liệu chứa 20,395 luận án - nguồn tài liệu hữu ích cho bạn đọc trong quá trình nghiên cứu khoa học.

Directory of Open Access Journals

Directory of Open Access Journals - cơ sở dữ liệu cho phép người dùng truy cập 12000 tạp chí miễn phí về nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ, y học, khoa học xã hội.

NDLTD (Global Electronic Thesis and Dissertation Search)

NDLTD (Global Electronic Thesis and Dissertation Search) cung cấp 5,960,724 luận văn, luận án điện tử hoàn toàn miễn phí.