Thư viện khu E3 tạm ngưng phục vụ đến hết ngày 25/9/2022

Thư viện khu E3 tạm ngưng phục vụ từ 21/09/2022 đến hết ngày 25/09/2022.

Các bạn đã mượn sách tại Thư Viện E3 có hạn trả trong thời gian này sẽ không bị tính trễ hạn. (Lưu ý: các bạn nhớ đến trả sách vào ngày 26/09/2022)

Mong các bạn thông cảm vì sự bất tiện này.