Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế nhà máy sản xuất jam dâu tây năng suất 15,000 tấn sp/năm /
Tác giả: Đặng Thị Lành,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ
Tác giả: Đặng Thị Bích Thảo,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp /
Tác giả: Đặng Vũ Bảo Khanh,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Biểu tượng lanh trong dân ca dân tộc Hmông /
Tác giả: Đặng Thị Oanh,
Mô tả vật lý: 186tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Diễn giải đa dạng sinh học cuốn sách dành cho các nhà giáo dục môi trường tại các nước nhiệt đới =
Tác giả: Domroese Margret C, ,
Mô tả vật lý: 211tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 333.95
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH