Trang 1 trong 18 kết quả
Sắp xếp theo
Đại số tuyến tính :
Tác giả: Đặng Văn Cường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghiên cứu cải tạo khu cư xá Thanh Đa trong điều kiện khí hậu biến đổi kịch bản nước biển dâng /
Tác giả: Lương Tứ Cường,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 728.314
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Trắc địa đại cương /
Tác giả: Đặng Văn Công Bằng,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kế toán quản trị :
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 501 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích hoạt động kinh doanh /
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 340 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Trắc địa đại cương /
Tác giả: Đặng Văn Công Bằng,
Mô tả vật lý: 92tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực tập trắc địa đại cương /
Tác giả: Đặng Văn Công Bằng,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 526.1
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo dục học đại cương :
Tác giả: Nguyễn Sinh Huy,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 374.8
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thuế :
Tác giả: Nguyễn Kim Quyến,
Mô tả vật lý: 283tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 336.2
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh /
Tác giả: Phạm Văn Dược,
Mô tả vật lý: 276 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH