Trang 1 trong 256 kết quả
Sắp xếp theo
Windows Admin Scripting Little Black Book /
Tác giả: Torres Jesse M, ,
Mô tả vật lý: 460 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.44
ISBN: 1932111875
Bộ sưu tập: Sách đin t
Backup Exec 9 for Windows servers /
Tác giả: Black Mike,
Mô tả vật lý: 213 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.86
ISBN: 1556220898
Bộ sưu tập: Sách đin t
Appointment with death: a Hercule Poirot mystery /
Tác giả: Armstrong Kelley,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 823.912
ISBN: 9781579126926
Bộ sưu tập: Sách đin t
The Black Book /
Tác giả: Play Power,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 823
ISBN: 0752804014
Bộ sưu tập: Sách đin t
Through Black Spruce /
Tác giả: Sherman David,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 9780143017875
Bộ sưu tập: Sách đin t
The first chair :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 124p. ; , 31cm
Ký hiệu phân loại: 338.04095957
ISBN: 9789810751104
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Black silk handkerchief :
Tác giả: Birchfield D, L, ,
Mô tả vật lý: 350 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0806137517
Bộ sưu tập: Sách đin t
Three steps to the universe :
Tác giả: Garfinkle David,
Mô tả vật lý: vii, 265 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 520
ISBN: 0226283461
Bộ sưu tập: Sách đin t
Dictionary of agriculture.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 269, [9] p. ;, 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 630.3
ISBN: 0713677783 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t
Ruby for Rails :
Tác giả: Black David A, ,
Mô tả vật lý: xxxiii, 493 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1932394699 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách đin t

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH