Trang 1 trong 63 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu sn xut nưc sâm t cây thuc dòi b sung mt ong. /
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Công ngh chế biến lương thực /
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên,
Mô tả vật lý: 308tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế nhà máy sn xut mì ăn lin năng sut 80000 gói/ca ti KCN An H, Bình Chánh, TPHCM /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 75tr. ; , 30cm + , 2 bn v
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đ án môn hc
Thc hành công ngh chế biến lương thc /
Tác giả: Huỳnh Phương Quyên,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kho sát các yếu t nh hưng đến kh năng trích ly tinh du quế bng phương pháp chưng ct, hơi
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
S dng vi khun lactobacillus spp phân lp t thc phm lên men truyn thng đ kéo dài thi gian
Tác giả: Nguyễn Thái Thiên Dung,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.024
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thc hành công ngh sn xut đưng, bánh ko /
Tác giả: Nguyễn Lệ Hà,
Mô tả vật lý: 44
Ký hiệu phân loại: 664
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiên cu sn xut nưc nha đam mt ong /
Tác giả: Nguyễn Văn Long,
Mô tả vật lý: 113tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy sn xut sa đu nành năng sut 5 triu lít/ năm /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 30cm + , 2 bn v
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đ án môn hc
Nghiên cu sn xut mt chôm chôm sy do b sung tc, gng /
Tác giả: Phạm Trần Đức Tài,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.152
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH