Trang 1 trong 40 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cu thiết kế nhà máy sn xut sa chua dng khuy /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 99tr. ; , 30cm + , 2 bn v
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đ án môn hc
Nghiên cu đnh tính v đng lc làm vic ca nhân viên văn phòng trong các doanh nghip thy sn
Tác giả: Võ Thị Phương Hồng Hợp,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu sn xut nưc ung t whey và sa đu nành /
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.64
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy sn xut jam dâu tây năng sut 15,000 tn sp/năm /
Tác giả: Đặng Thị Lành,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm + , 2 bn v
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đ án môn hc
Thiết kế nhà máy thanh long rut đ sy do năng sut 50 tn nguyên liu/ca ti KCN Hàm Kim 1, tnh
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 124tr. ; , 30cm + , 2 bn v
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đ án môn hc
Thiết kế nhà máy chế biến sa tươi tit trùng UHT tng sn lưng 50 triu lít/năm /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 162tr. ; , 30cm + , 2 bn v
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đ án môn hc
Thiết kế nhà máy sn xut i sy do năng sut 10.000 tn sn phm/năm ti KCN Long Khánh - Đng Nai
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm + , 2 bn v
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đ án môn hc
Ko do v chanh dây :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.153
Bộ sưu tập: Đ án môn hc
Nghiên cu quy trình chế biến nưc chanh dây lên men /
Tác giả: Nguyễn Anh Kha,
Mô tả vật lý: 42tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.63
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cu qui trình chế biến bánh mì t bt nhào đông lnh /
Tác giả: Bạch Lý Bảo Châu,
Mô tả vật lý: 137tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.7523
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH