Trang 1 trong 14 kết quả
Sắp xếp theo
Toán cao cp gii tích hàm mt biến lý thuyết chui /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 368tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Toán cao cp đi s tuyến tính /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 332 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Toán cao cp Gii tích hàm nhiu biến :
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 368tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 515.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Toán cao cp Chui và phương trình vi phân Toán 4 /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 276tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 515.
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Toán cao cp đi s tuyến tính /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 200tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Toán cao cp Chui và phương trình vi phân Toán 4 /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 276tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 515.
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Toán cao cp đi s tuyến tính /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 332 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Toán cao cp đi s tuyến tính /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 295 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Toán cao cp gii tích hàm mt biến (toán 1) /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 197tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Toán cao cp đi s tuyến tính toán 2 /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 295 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham kho

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH