Trang 1 trong 734 kết quả
Sắp xếp theo
Kinh tế hc vi mô /
Tác giả: Nguyễn Hồng Giáp,
Mô tả vật lý: 264 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 338.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế đưng qua hai đim IK /
Tác giả: Nguyễn Kinh Luân,
Mô tả vật lý: 179 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Hoàn thin hot đng kinh doanh xut khu hàng hóa ti công ty TNHH sn xut công nghip Viet
Tác giả: Phạm Nguyễn Yến Sương ( Ths Hà Ngọc Minh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kế toán xác đnh kết qu kinh doanh ti công ty TNHH Ngân hàng d liu /
Tác giả: Nguyễn Lê Phương Thảo,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Kinh tế xây dng /
Tác giả: Nguyễn Công Thạnh,
Mô tả vật lý: 340tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 338.47624
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nguyên lý kinh tế hc vĩ mô /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 284 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 339
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kinh Tế lưng :
Tác giả: Nguyễn Quang Dong,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 330.015195
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công ty đu tư và kinh doanh /
Tác giả: Nguyễn Thanh Nghị,
Mô tả vật lý: 151 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Phân tích kinh doanh :
Tác giả: Nguyễn Năng Phúc,
Mô tả vật lý: 535 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.001
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Qun lý môi trưng :
Tác giả: Schreiner Manfred,
Mô tả vật lý: 361 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4083
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH