Trang 1 trong 152 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thin hot đng kinh doanh xut khu hàng hóa ti công ty TNHH sn xut công nghip Viet
Tác giả: Phạm Nguyễn Yến Sương ( Ths Hà Ngọc Minh ),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Trang phc d hi cm hng t ngh thut hát bi Vit Nam vi b sưu tp "Giai điu mt n tung" /
Tác giả: Nguyễn Dạ Hằng Minh,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Xây dng nhanh h thng bán hàng qua mng bng Visual Web Developer /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh,
Mô tả vật lý: 305tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 005.2768
Bộ sưu tập: Sách tham kho
Toán cao cp Gii tích hàm nhiu biến :
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 368tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 515.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các gii pháp nâng cao s hài lòng ca khách hàng v dch v bo him xã hi ca cơ quan bo him xã
Tác giả: Huỳnh Thanh Hoàng,
Mô tả vật lý: 112tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nghiên cu xây dng chương trình mô phng hot đng và đánh giá hiu năng ca thiết b meida gateway
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
Bộ sưu tập: Nghiên cu khoa hc
PHÂN TÍCH THIT K VÀ XÂY DNG CHƯƠNG TRÌNH QUN LÝ TÍN DNG CA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ
Tác giả: Nguyễn Minh Châu,
Mô tả vật lý: 76 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đ án TN ĐH-CĐ
Toán cao cp gii tích hàm mt biến lý thuyết chui /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 368tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 515
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Các yếu t nh hưng đến hành vi tiêu dùng cà phê ti chui ca hàng cà phê Trung Nguyên trên đa
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trâm,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ
Nâng cao cht lưng dch v tín dng ca ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam khu
Tác giả: Hoàng Nguyên Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 332.7
Bộ sưu tập: Lun văn Thc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH