Trang 1 trong 39 kết quả
Sắp xếp theo
Fantasy city
Tác giả: Hannigan John, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 239 p.) : , ill.
Ký hiệu phân loại: 307.76
ISBN: 0203984625 (ebk)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Chiến lược cơ sở hạ tầng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 118 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 307.76
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Globalizing cities :
Tác giả: Abrahamson Mark,
Mô tả vật lý: 227p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 307.76
ISBN: 9781138743946
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đô thị trong thế giới toàn cầu hóa :
Tác giả: Léautier Frannie A, ,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 307.76
ISBN: 0821365533
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Fantasy islands :
Tác giả: Sze Julie,
Mô tả vật lý: 235 pages : , illustrations ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 307.760951/132
ISBN: 0520262484 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Urban dictionary :
Tác giả: Peckham Aaron, ,
Mô tả vật lý: viii, 343 p. : , ill. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 307.76
ISBN: 0740751433
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The medieval city /
Tác giả: Pounds Norman John Greville, ,
Mô tả vật lý: xxix, 233 p. : , ill., maps ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 307.76
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Urban China :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxxi, 547 p. : , col. ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 307.760951
ISBN: 1464802068 (paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
East Asia's changing urban landscape :
Tác giả: Deuskar Chandan,
Mô tả vật lý: xxi, 157 pages : , color illustrations, color maps ; , 26 c
Ký hiệu phân loại: 307.76095
ISBN: 1464803633
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Những lát cắt đô thị /
Tác giả: Nguyễn Minh Hòa,
Mô tả vật lý: 262tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 307.76
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH