Trang 1 trong 185 kết quả
Sắp xếp theo
Nursing homes :
Tác giả: Silin Peter S, ,
Mô tả vật lý: xv, 296 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.16
ISBN: 0672321416
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản lý bệnh viện :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 393tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 362.11068
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Self-reported population health
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (210 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 9789400775954
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Good pharmaceutical manufacturing practice :
Tác giả: Sharp John,
Mô tả vật lý: ix, 503 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.17820973
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Emerging viral diseases of Southeast Asia /
Tác giả: Lal Sunil K, ,
Mô tả vật lý: ix, 149 p. : , ill., map ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.1969200959
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Brain Hypoxia and Ischemia
Tác giả: Haddad Gabriel G, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 362.19681
ISBN: 9781603275798
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Constructions of cancer in early modern England :
Tác giả: Skuse Alanna,
Mô tả vật lý: viii, 219 pages : , illustrations ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.1969940094
ISBN: 9781137487520 (hardback)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Public health, ethics, and equity /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: viii, 316 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 0199276366
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The dictionary of health economics /
Tác giả: Culyer A, J, ,
Mô tả vật lý: xiii, 390 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.13
ISBN: 1843762080
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microsoft Excel 2010 for medical professionals /
Tác giả: Reding Elizabeth Eisner, ,
Mô tả vật lý: xv, 16, 200, 16, 16 p. : , chiefly col. ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.10285
ISBN: 9780538748452
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH