Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
Quy hoạch tuyến tính /
Tác giả: Nguyễn Cảnh,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tối ưu hóa tuyến tính /
Tác giả: Nguyễn Thành Cả,
Mô tả vật lý: 303tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Toán cao cấp đại số tuyến tính /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 332 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Toán cao cấp 1 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 192tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Elementary linear algebra /
Tác giả: Anton Howard,
Mô tả vật lý: 588 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 0471170550
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách quỹ châu Á tặng
Đại số tuyến tính :
Tác giả: Đặng Văn Cường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách điện tử
An invitation to C*-algebras /
Tác giả: Arveson William, ,
Mô tả vật lý: x, 106 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đại số tuyến tính /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 204tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lie groups, Lie algebras, and their representations /
Tác giả: Varadarajan V, S, ,
Mô tả vật lý: xiii, 430 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advanced linear algebra /
Tác giả: Roman Steven, ,
Mô tả vật lý: xviii, 522 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 9780387728285
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH