Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
An invitation to C*-algebras /
Tác giả: Arveson William, ,
Mô tả vật lý: x, 106 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Combinatorics of coxeter groups /
Tác giả: Björner Anders,
Mô tả vật lý: xii, 363 p. : , ill. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 3540442383
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Topological methods in group theory /
Tác giả: Geoghegan Ross,
Mô tả vật lý: xiv, 473 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 9780387747142
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lie groups, Lie algebras, and their representations /
Tác giả: Varadarajan V, S, ,
Mô tả vật lý: xiii, 430 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lie groups, Lie algebras, and representations :
Tác giả: Hall Brian C, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 0387401229
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quantum groups /
Tác giả: Kassel Christian, ,
Mô tả vật lý: xii, 531 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.55
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Representations of *-algebras, locally compact groups, and Banach *-algebraic bundles /
Tác giả: Fell J, M, G, ,
Mô tả vật lý: 2 v. (xviii, 1486 p.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 0122208552
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Symmetry, representations, and invariants /
Tác giả: Goodman Roe, ,
Mô tả vật lý: xx, 716 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.55
ISBN: 9780387798516
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH