Trang 1 trong 609 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu xây dựng chương trình mô phỏng hoạt động và đánh giá hiệu năng của thiết bị meida gateway
Tác giả: Nguyễn Tiến Ban,
Mô tả vật lý: 104tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Intelligent communication systems /
Tác giả: Terashima Nobuyoshi, ,
Mô tả vật lý: xiv, 201 p. : , ill. ; , 24 cm. , ill.ima, Nobuyoshi.
Ký hiệu phân loại: 621.382028563
ISBN: 0126853517
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Digital signal processing and applications with the C6713 and C6416 DSK /
Tác giả: Chassaing Rulph,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 0471690074
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Ultra Wideband Communications :
Tác giả: Faranak Nekoogar,
Mô tả vật lý: 192 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0131463268
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mô phỏng hệ anten dãy cấu trúc tuyến tính /
Tác giả: Từ Vương Linh,
Mô tả vật lý: 92 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3824
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kỹ thuật lưu lượng trong mạng MPLS /
Tác giả: Diệp Bảo Quốc Thái,
Mô tả vật lý: 112 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Định tuyến động mạng đa dịch vụ /
Tác giả: Phạm Thị Kim Liên,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 621.38212
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Trí tuệ hóa mạng thông tin hiện đại /
Tác giả: Nguyễn Tôn Đồng,
Mô tả vật lý: 263 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 621.38215
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mạng số liên kết dịch vụ ISDN /
Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng,
Mô tả vật lý: 275 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Digital signal processing using MATLAB and Wavelets /
Tác giả: Weeks Michael, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 452 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 1 CD-ROM.
Ký hiệu phân loại: 621.3822
ISBN: 0977858200
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn