Trang 1 trong 407 kết quả
Sắp xếp theo
The hiring and firing question and answer book /
Tác giả: Falcone Paul, ,
Mô tả vật lý: xvi, 288 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 658.311
ISBN: 0585397627 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
How can motivation impacts on productivity on insurance sales staff? /
Tác giả: Doan Trung Chau,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The study of employee satisfaction on the job at Hutech /
Tác giả: Nguyen Thi Nhung,
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Employees satisfaction of information system administration at Ho Chi Minh city tax departmeng /
Tác giả: Nguyen Le Tieu Ngoc,
Mô tả vật lý: 43tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Enhance the satisfaction of employees in VietBank /
Tác giả: Ho Thi Minh Thu,
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm.
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
The impact factors of employee engagement in Vinamilk corporation /
Tác giả: Hoang Viet Tuan,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu các yêu tố động viên người lao động tại công ty Cơ khí và Xây dựng Posco E&C Việt Nam /
Tác giả: Phạm Quang Hoan,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Exploring factors affecting employee job satisfaction at bank for investment and development of Viet
Tác giả: Nguyen Phuong Nam,
Mô tả vật lý: 53tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Factors of motivation impacting on sale managemer's performance :
Tác giả: Pham Ngoc Anh Thu,
Mô tả vật lý: 49tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Employee retention in HoChiMinh city university of technology /
Tác giả: Nguyen Thi Doan Thu,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH