Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu quy trình chế biến nước thốt nốt /
Tác giả: Lê Trần Ngọc Thảo,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.63
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy trình chế biến nước uống chức năng từ lá dâu tằm /
Tác giả: Ngô Hoàng Anh,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.63
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số lên men trong quy trình chế biến nước quả lên men từ hỗ hợp
Tác giả: Nguyễn Kim Như,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 663.63
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy trình chế biến nước chanh dây lên men /
Tác giả: Nguyễn Anh Kha,
Mô tả vật lý: 42tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.63
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy trình chế biến nước uống chức năng từ lá dâu tằm /
Tác giả: Trần Đỗ Ngọc Khuê,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.63
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Nước dưa hấu lên men :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 42tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.63
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH