Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết
Tác giả: Bùi Văn Trung,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.152
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Công nghệ may 5 :
Tác giả: Võ Phước Tấn,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 646.4072
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Website mua bán sản phẩm thời trang trực tuyến /
Tác giả: Huỳnh Kim Thành,
Mô tả vật lý: 122 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy sản xuất đồ hộp cá nục sốt cà, năng suất 100 tấn nguyên liệu/ca tại KCN Quảng Phú -
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
Giáo trình môn học công nghệ may 5- Quy trình công nghệ sản xuất may /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 197 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 687
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đánh giá biến dị di truyền các nhóm tôm sú (penaeus monodon) làm vật liệu ban đầu cho chương trình
Tác giả: Trần Thị Thanh Trúc,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH