Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhân giống và điều khiển mai vàng ra hoa đúng thời điểm /
Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế nhà máy sữa năng suất 60 triệu lít/năm /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 134tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH