Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế nhà máy sản xuất jam dâu tây năng suất 15,000 tấn sp/năm /
Tác giả: Đặng Thị Lành,
Mô tả vật lý: 67tr. ; , 30cm + , 2 bản vẽ
Ký hiệu phân loại: 664.02
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH