Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể lên khả năng sinh trưởng và ra
Tác giả: Nguyễn Thị Phương,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trích ly tinh dầu quế bằng phương pháp chưng cất, hơi
Tác giả: Nguyễn Thị Huỳnh Như,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản trị vốn lưu động và cấu trúc vốn ảnh hưởng đến khả năng sinh lời các Công ty ngành tiêu dùng
Tác giả: Nguyễn Phạm Kim Quốc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể kháng lên khả năng sinh trưởng và
Tác giả: Nguyễn Thị Phương,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 631.585
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu quy trình chế biến nước chanh dây lên men /
Tác giả: Nguyễn Anh Kha,
Mô tả vật lý: 42tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 663.63
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tính khả thi của việc thành lập ngân hàng thóc /
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh,
Mô tả vật lý: 45 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 332.1
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phân lập vi khuẩn lactic trong khoang miệng có khả năng ức chế sự tạo màng sinh học của một số
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh,
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 579.37
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố lên khả năng tăng trưởng và tạo củ in vitro của cây Lilium
Tác giả: Trương Gia Hưng,
Mô tả vật lý: 41tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 571.5382
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Trung tâm nghiên cứu và triển lãm sinh vật biển Tây Việt Nam /
Tác giả: Châu Minh Tân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 727.5597
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Ảnh hưởng của tỏi, nghệ lên khả năng kháng bệnh và tăng trưởng của heo 30 - 90 ngày
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Loan,
Mô tả vật lý: 137tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 636.089
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH