Trang 1 trong 212 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước rỉ rác bằng mô hình USBF. /
Tác giả: Nguyễn Chính Thống,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của xí
Tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Quản trị kinh doanh quốc tế :
Tác giả: Nguyễn Văn Dung,
Mô tả vật lý: 461tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 658.049
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật & phân bón hóa học trong canh tác cây lúa
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nhân,
Mô tả vật lý: 120 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 628.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 616tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 340.09
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu vận hành đảm bảo ổn định trong thị trường điện cạnh tranh /
Tác giả: Tô Trí Thức,
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 333.7932
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu ảnh hưởng của ngập úng đến hiện trạng chết cây ăn trái ở vườn cây Lái Thiêu - Bình Dương
Tác giả: Nguyễn Thiện Ngôn,
Mô tả vật lý: 83 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ vận tải biển tại xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn-liên
Tác giả: Nguyễn Huy Tuấn,
Mô tả vật lý: 87tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 338.6048
ISBN: 1241820204
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Khảo sát ảnh hưởng của các loại giá thể và tỷ lệ phối trộn giá thể lên khả năng sinh trưởng và ra
Tác giả: Nguyễn Thị Phương,
Mô tả vật lý: 135tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Lý thuyết tàu thủy /
Tác giả: Nguyễn Cảnh Thanh,
Mô tả vật lý: 342tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 623.82
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH