Trang 1 trong 89 kết quả
Sắp xếp theo
Thiết kế cao ốc thương mại-căn hộ Hiệp Phú /
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 182 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phụ lục :
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 134 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phân tích trạng thái ứng suất biến dạng của nền đất yếu xung quanh đường hầm Metro Thành phố Hồ Chí
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 624.15
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Phụ lục :
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 73 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng /
Tác giả: Nguyễn Đạt Anh,
Mô tả vật lý: 694 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 616.075
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tìm hiểu Lucene và gate /
Tác giả: Nguyễn Chánh Thành,
Mô tả vật lý: 85 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế trường Cao đẳng dân lập Công Nghệ Thông Tin /
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Thiết kế cao ốc Thành Hưng quận 5 - TPHCM /
Tác giả: Tô Minh Hoàng,
Mô tả vật lý: 260tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 690.523
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Sinh học đất :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 271 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 578.757
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Kết giao tinh tế :
Tác giả: Lowndes Leil,
Mô tả vật lý: 392tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 646.76
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH