Trang 1 trong 56 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu chế biến sản phẩm cá hộp sauce cà chua. /
Tác giả: Nguyễn Vũ Thanh Hoàng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Tối ưu hóa tuyến tính /
Tác giả: Nguyễn Thành Cả,
Mô tả vật lý: 303tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tiếng hát trong rừng (tập thơ), Thư mùa Đông (Tập thơ), Đường tới Thành phố (trường ca), Trường ca
Tác giả: Nguyễn Hữu Thỉnh,
Mô tả vật lý: 447tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 895.9221
ISBN: 9786045337196
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thiết kế dây chuyền sản xuất nước uống tinh khiết /
Tác giả: Nguyễn Minh Châu,
Mô tả vật lý: 129 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Phương pháp biểu diễn đặc trưng mặt người dựa vào bộ lọc gabor cong và (2D) 2LDA cho nhận dạng cá
Tác giả: Lê Thành Luân,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 006.37
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Tìm hiểu và xây dựng chương trình HACCP cho quy trình công nghệ sản xuất cá basa fillet và kirimi
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Nga,
Mô tả vật lý: 280tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 664.9497
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Xác suất và thống kê toán :
Tác giả: Nguyễn Thành Cả,
Mô tả vật lý: 432tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cà phê tại chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên trên địa
Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trâm,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.8342
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Thơ ca dân gian người La Chí /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 251tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045371671
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xác suất và thống kê toán :
Tác giả: Nguyễn Thành Cả,
Mô tả vật lý: 421tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 519
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH