Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Roman blood :
Tác giả: Saylor Steven,
Mô tả vật lý: 370 p. : , 1 map ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 1854879731
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advanced linear algebra /
Tác giả: Roman Steven, ,
Mô tả vật lý: xii, 363p. ;
Ký hiệu phân loại: 512
Bộ sưu tập: Sách điện tử
VB.NET language in a nutshell :
Tác giả: Roman Steven,
Mô tả vật lý: 662 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0596003080
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Access database design & programming /
Tác giả: Roman Steven, ,
Mô tả vật lý: xx, 409 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 1565926269
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Field theory /
Tác giả: Roman Steven, ,
Mô tả vật lý: xii, 272 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Access database design and programming /
Tác giả: Roman Steven, ,
Mô tả vật lý: xix, 425 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.7565
ISBN: 0596002734
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Writing Excel macros with VBA /
Tác giả: Roman Steven, ,
Mô tả vật lý: xviii, 549 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 0596003595
Bộ sưu tập: Sách điện tử
VB.NET language in a nutshell :
Tác giả: Roman Steven, ,
Mô tả vật lý: xvi, 636 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 0596000928 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advanced linear algebra /
Tác giả: Roman Steven, ,
Mô tả vật lý: xviii, 522 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 9780387728285
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH