Trang 1 trong 300 kết quả
Sắp xếp theo
Quy hoạch và quản lý chiến lược công tác phòng chống lũ lụt trong thế kỷ 21 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 20cm
Ký hiệu phân loại: 627.4
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Tháng 3 kỳ).
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Nghiên cứu xử lý hỗn hợp chất thải nhiều dầu của nhà máy mì ăn liền Uni President, KCN Sóng Thần 2,
Tác giả: Trần Nguyễn Việt Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Tháng 3 kỳ).
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Tháng 3 kỳ).
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Tháng 3 kỳ).
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải sinh hoạt đáp ứng
Tác giả: Phạm Văn Ngọ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 628.3
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Tháng 3 kỳ).
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Tháng 3 kỳ).
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (Tháng 3 kỳ).
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 330
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH