Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá chất lượng môi trường nước sông Thị Vải đoạn từ xã Long Thọ đến hợp lưu Thị Vải - Gò Gia
Tác giả: Vũ Thị Kim Phượng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Nghiên cứu định tính về động lực làm việc của nhân viên văn phòng trong các doanh nghiệp thủy sản
Tác giả: Võ Thị Phương Hồng Hợp,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu xử lý hỗn hợp chất thải nhiều dầu của nhà máy mì ăn liền Uni President, KCN Sóng Thần 2,
Tác giả: Trần Nguyễn Việt Linh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH