Tiếng Anh trong lĩnh vực may mặc

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thành Yến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 428.024687 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý: 190 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 10040

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH