Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Đắc Lộc

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.31 Generation, modification, storage, transmission of electric power

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng, 2014

Mô tả vật lý: 90tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 100541

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.310
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH