Đàm thoại tiếng Anh trong lĩnh vực giao tế

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Trung Tánh, Phạm Tấn Quyền

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 428.3 Audio-lingual approach to expression (bilingual phrase books, “hear-speak")--English language

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2005

Mô tả vật lý: 463 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 10091

Cuốn này đang trưng bày tại:
1E
Dãy kệ:Kệ - Sai Gon Campus
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH