Fundamentals of English grammar

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Schrampfer Azar Betty, Nguyễn Thành Yến

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 425 Grammar of standard English Syntax of standard English

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004

Mô tả vật lý: 645 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 10098

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15D
Sai Gon Campus
4H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 425.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH