Nghiên cứu, điều khiển mobile robot bám mục tiêu di động với khoảng cách không đổi

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Bảo Khanh, Võ Tường Quân

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 101406

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH