French demystified [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Annie Heminway

Ngôn ngữ: eng ; fre

ISBN-10: 0071593748

ISBN-13: 978-0071593748

Ký hiệu phân loại: 448.2 Standard French usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2007

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 101517

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH