Medical surgical nursing demystified elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Digiulio, Donna Jackson, James Edward Keogh

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 617.0231 Miscellaneous branches of medicine Surgery

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Professional , 2008

Mô tả vật lý: 1 b. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 101519

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH