Stronger arms & upper body

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Stoppani, Joe Wuebben

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0736074015

ISBN-13: 978-0736074018

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, 2009

Mô tả vật lý: xv, 246 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 101739

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH