Elasticsearch the definitive guide : a distributed real-time search and analytics engine / elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Clinton Gormley, Zachary Tong

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 025.04252 Operations of libraries, archives, information centers

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly , 2015

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 volume) : , illustrations

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 101834

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH