Nghiên cứu và thiết kế bộ điều khiển PID thích nghi điều khiển động cơ một chiều có mômen quán tính thay đổi

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Khánh Gia, Võ Hoàng Duy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3132 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 52tr. ; , 29cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 101900

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH