Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phạm Tường Vy

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.15244 Organization and finance

Thông tin xuất bản: Tp.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 70tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 102179

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.152
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH