Quy trình kiểm toán nợ phải trả người bán tại Cty TNHH Kiểm toán & định giá Thăng Long T.D.K - Đồng Nai

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phạm Trần Hạnh Nhưng, Thái Thị Nho

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ID: 102225

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH