Công trình trạm thủy điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hồ Sỹ Dự, Huỳnh Tấn Lượng, Nguyễn Duy Hạnh, Phan Kỳ Nam

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3121 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng, 2003

Mô tả vật lý: 356 tr. ; , 27 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 10233

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
21C
Sai Gon Campus
6I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.312
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH