Wastewater engineering : treatment and reuse

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Franklin L Burton, H. David Stensel, George Tchobanoglous

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0070418780

ISBN-10: 0071122508

Ký hiệu phân loại: 628.3 Sewage treatment and disposal

Thông tin xuất bản: Boston : McGraw-Hill, 2003

Mô tả vật lý: xxviii, 1819 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 102579

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH