Hệ thống cung cấp điện

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Quý

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3191 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 130tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 102645

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 13
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.319
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH