Đồ gá : giáo trình cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Văn Địch

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.992 Guiding, holding, safety equipment

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004

Mô tả vật lý: 252 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 10284


   - Chương 1: Phân loại đồ gá
   - Chương 2: Gá đặc chi tiết trên đồ gá
   - Chương 3: Cơ cấu định vị của đồ gá
   - Chương 4: Kẹp chặt và các cơ cấu kẹp chặt
   - Chương 5: Các cơ cấu khác của đồ gá
   - Chương 6: Một số đồ gá gia công điển hình
   - Chương 7: Tự động hóa đồ gá và đồ gá trên dây chuyền tự động
   - Chương 8: Đồ gá lắp ráp
   - Chương 9: Đồ gá kiểm tra
   - Chương 10: Dụng cụ phụ
   - Chương 11: Thiết kế đồ gá chuyên dùng
   - Chương 12: Tiêu chuẩn óa và vạn năng hóa đồ gá
   - Chương 13: Đăc điểm của chế tạp và kiểm tra đồ gá
   - Chương 14: Hiễu quả kinh tế của đồ gá.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22B
Sai Gon Campus
8A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 621.992
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH