Improve the performance for rice distributiors Q&T in Ho Chi Minh city (Period 2012 - 2015)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dinh Khanh Cao, Dinh Nguyen Phan

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.8 Management of marketing

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2015

Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 103112

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH