Principles of the manufacturing of composite materials [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. V Hoa

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1615830987

ISBN-10: 1932078266

ISBN-13: 978-1615830985

ISBN-13: 978-1932078268

Ký hiệu phân loại: 620.118 *Composite materials

Thông tin xuất bản: Lancaster, PA : DEStech Publications, 2009

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 343 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 103172

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH