Anh văn chuyên ngành may thời trang : Giáo trình môn học=English for the fashion garment industry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Trần Anh Dũng, Võ Phước Tấn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 428.024687 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 10376


   - Chương 1: Introduction Vietnam's Garment and Fashion Industry (Giới thiệu về ngành may Việt Nam)
   - Chương 2: Garment Technology (Công nghệ sản xuất may)
   - Chương 3: Fashion Design principles (Nguyên tắc thiết kế thời trang)
   - Chương 4: Fashion design (Thiết kế thời trang)
   - Chương 5: Contracts (Các văn bản hợp đồng)
   - Chương 6: Workings Instruction (Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật)
   - Chương 7: Material List (Hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu)
   - Chương 8: Shipping Documents (Tài liệu xuất hàng)
   - Chương 9: Terminology (Thuật ngữ).
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15F
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH