Hóa học thực phẩm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Đức Hợi, Lê Ngọc Tú, Lưu Duẩn, Nguyễn Trọng Cẩn

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 664.024 Manufacturing processes

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2003

Mô tả vật lý: 292 tr. ; , 21 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 10394


   - Chương 1: Nước với cấu trúc và chất lượng của thực phẩm1. Vai trò và tác dụng của nước trong đời sống và sản xuất thực phẩm2. Hàm lượng và trạng thái của nước trong sản xuất thực phẩm3. Cấu tạo của nước4. Tính chất của nước5. Hoạt độ của nước6. Đường đẳng nhiệt hấp thụ7. Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến tính chất biến đổi và chất lượng của sản phẩm thực phẩm8. Ảnh hưởng của hoạt độ nước đến cấu trúc và trạng thái của các sản phẩm thực phẩm
   - Chương 2: Protein - Chất tạo cấu trúc cho thực phẩm1. Các hệ thống Protein thực phẩm2. Tính chất chức năng của Protein3. Biến hình Protein
   - Chương 3: Polysacarit - Chất tạo hình của sản phẩm thực phẩm1. Đại cương2. Hệ thống tinh bột thực phẩm3. Tính chất chức năng của tinh bột4. Biến hình tinh bột5. Các hệ thống Polysacarit thực phẩm khác
   - Chương 4: Hợp chất phenol thực vật - chất tạo vị và tạo màu cho thực phẩm1. Đại cương2. Các cấu phần của hợp chất phenol thực vật3. Ý nghĩa của hợp chất phenol trong công nghiệp thực phẩm.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 664.024
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH