The big three in economics : Adam Smith, Karl Marx, and John Maynard Keynes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Skousen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0765616947

Ký hiệu phân loại: 330.15092 Systems, schools, theories

Thông tin xuất bản: Armonk, New York M.E. Sharpe, 2007.

Mô tả vật lý: xi, 243 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 104080

Includes bibliographical references (219-230) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH