Handbook to life in the Inca World

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ananda Cohen Suarez, Jeremy James George

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0816074495

Ký hiệu phân loại: 985 *Peru

Thông tin xuất bản: New York, NY : Facts On File, 2011.

Mô tả vật lý: xii, 330 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 104092

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH