Case history and data interpretation in medical practice : concerned mainly with case histories, data interpretation, cardiac catheter, pedigree, spirometry, pictures of multiple diseases and a brief short notes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A. B. M Abdullah

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9351523756

ISBN-13: 978-9351523758

Ký hiệu phân loại: 616.07 Pathology

Thông tin xuất bản: New Delhi ; Philadelphia : Jaypee, The Health Sciences Publishers, 2015.

Mô tả vật lý: 504 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 104247

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH